Καλώς ήλθατε!

Η Quercus συγκεντρώνει μία ομάδα εξειδικευμένων στελεχών με δεκαπενταετή εμπειρία, που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης, συνδυασμένες με τεχνολογίες αιχμής από το χώρο της πληροφορικής.

Με όχημα τη συνδυαστική αξιοποίηση της εμπειρίας σε διαφορετικά αντικείμενα, στοχεύει στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών της.

Περιβάλλον

Μελέτη και έρευνα φυσικών και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων. Καταγραφή, ανάλυση και ταξινόμηση των στοιχείων τους. Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης. Προστασία και διαχείριση. Περισσότερα ...

Ανάπτυξη

Συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες σε θέματα ανάπτυξης. Αξιολόγηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση της ανάπτυξης. Προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου. Περισσότερα ...

Εφαρμογές

Ανάπτυξη LAN και WEB εφαρμογών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών. Εφαρμογές GIS και WebGIS. Αξιοποίηση εφαρμογών πληροφορικής με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης. Περισσότερα ...